Wednesday, October 17, 2012

When She CriesThe road I have traveled on
Is paved with good intention
It's littered with broken dreams
That never quite came true

Ang landas na aking tinatahak ay hitik sa magandang hangarin at naglalakbay na taglay ang ilang matayog na pangarap. At sa bawat pilas ng pangarap kong ito'y tanging ikaw ang nais na sumama, sa bawat inasam na panaginip ay tanging ikaw ang sumabay sa pag-idlip. Ngunit ilan lang ba sa mga pangarap kong ito ang natupad? Ilan sa mga panaginip kong ito ang naging ganap? Bumuo ako ng pangarap na ako rin ang bumasag. Umipon ng panaginip na ako rin ang nagtapon.

When all of my hopes were dying
Her love kept me trying
She does her best to hide
The pain that she's been through

Nang sandaling ang aking pag-asa'y parang kandilang nauupos at tila sa kabiguan ay hindi makahulagpos. May kaluluwang ligaw na di mawari kung saan tutungo at may diwang liyo na isinadlak nang pagkadupok. Minsan man ay di sumuko at naglaho ang busilak mong pagmamahal habang kinukubli ang sakit at pighati na aking idinatal. Ang iyong pag-ibig na kailanman ay di bumitiw na siyang aking sandigan ng aking di pagsuko at dahilan nang pagbangon sa tuwing mabibigo.

When she cries at night
And she doesn't think that I can hear her
She tries to hide
All the fears she feels inside

Sa tuwing sasapit ang gabi'y sumisilay naman ang iyong luhang pigil sa paghikbi. Ngunit ramdam ko ang iyong luhang may itinagong hinanakit na parang punyal na tumatagos sa aking bawat kalamnan, dinig pa rin ang pagal na hikbi na nagsisilbing bangungot na gumigising sa kalungkutan ng ating gabi. Ang magkahalong lungkot at takot na iyong ikinukubli't pilit na nilalabanan ang siyang bumabagabag sa naliligaw kong katauhan. Isa akong inalipin ng pagkamanhid at kamangmangan.

So I pray this time
 I can be the man that she deserves
'Coz I die a little each time
When she cries

Panginoon dinggin Mo ang nag-iisang panalangin na "Nawa'y habangbuhay po kaming magkasama; ako ay sa kanya at siyang para sa akin. Kahit alam kong hindi ako sapat sa inaalay niyang pagmamahal, kahit karuwagan lang ang natitira kong kayamanan. Kahit batid kong pulos dalamhati ang aking inihahatid di ko kakayaning mawala siya sa aking piling. Bawat patak ng kanyang luha ay tila katumbas ng paghinto ng tibok ng aking pusong ulila."

She's always been there for me
Whenever I  fallen
When nobody else believes
She'll be there by my side

Sa kabila ng kamangmangan kong ito palagi ka pa ring nariyan. Sumasalo sa aking bawat kasalanan, mahigpit na niyakap nang ako'y tinalikdan higit sa lahat ay naniniwala sa kahit kasinungalingan. Higit pa sa pagmamahal ang iyong kayang ibigay subalit madalas ko lang winawalang bahala, higit sa pag-ibig ang iyong kayang ialay subalit animo'y bulag na di ko ito alintana.

I  dont know how she takes it
Just once I'd like to make it
Then there'll be tears of joy
To fill her loving eyes

Di ko batid kung paano mo ito kinakaya pero muli't muli pa ako'y umaasa muling pagniningasin ang kandila ng pag-asa. Iiwan ang lungkot ng nagdaang kahapon at aking pupulutin ang panaginip na itinapon; aking bubuuin ang nabasag na pangarap, pipiliting humulagpos sa kabiguang nagpapahirap. Hindi na sasapat ang aking mga pangako dahil ayokong muli kang mabigo ngunit sasaksi ang buong kalangitan na papalitan ko ng halakhak ang iyong mga iyak at sa susunod mong pagluha ay di na luha ng kalungkutan ang papatak mula sa kaibig-ibig mong mga mata kundi luha mula sa ating tinipong kaligayahan.

No comments:

Post a Comment