Tuesday, December 22, 2009

sometimes in our life

there comes a time that we'll experience some hunger
but it's not right to be hungry 'coz you can't afford even a fodder
there comes a time that we feel just like crying
but it's not right to shed tears cause by over-starving

there comes a time that some of our dreams can't be turn into reality
but it's not right that we don't want to dream because our hope always turns gloomy
there's a time in our life that we feel we're very lonely
but it saddens us when the reason is always money

there comes a time that we don't want some noisy
but we don't want to be deaf 'though the world seems to be rowdy
there comes a time that we don't want to see anybody
but we don't want to be blind 'though the world seems to be no mercy

sometimes in our life we feel we're going down
but it is not right to go down b'coz you choose to be drown
sometimes in our life we don't feel any amity
but it is not right to be invulnerable just because of uncertainty

there comes a time that we feel that nobody cares
but don't you know there's someone who's been alone all throughout years
there comes a time that all you feel is nothing but grief
but don't you know there's someone live likes a thief
>>>to survive, to struggle, to fight all the hardships

there comes a time that we're afraid to take the first step
but don't you know there's someone who is crippled that in any way, can't make any step
sometimes in our life we feel we like we're giving up
but it's not right to quit just because you're the center of their laugh

there comes a time that we always ask "why"
but nobody dares to answer, and we just let this pass by
there comes a time that all we can do is just sigh
you can do nothing but to bid some goodbye

there comes a time that we will soon face our death, our end
but it is not right to die just we can't give them medicine that they need
there comes a time that we ask: is there's any good in goodbye
when you know it defines as seemingly endless cry

there comes a time that we'll have to sing any song
but it saddens us when we have to sing a farewell, lonely song
>>>to a friend, to a relative, or someone who's been with you all along

whether it is not right, whether don't you know it
whether it saddens you or whether don't you want it
sometimes in your life or always in your life
life is a mystery, sometimes it's a misery.

Wednesday, December 9, 2009

sari-saring katanungan

mga katanungan kong hinahanapan ko pa ng kasagutan:

bakit sa vehicle service ng isang funeraria ay may nakasulat na "ambulance"?
>>>samantalang ang definition ng ambulance ay: n. A specially equipped vehicle used to transport the sick or injured. (eh dead bodies na nga ang dala nila di ba?)

bakit ang abbreviation ng misis ay "mrs"?
>>>samantalang ang mrs. ay correct abbreviation ng mistress na ang definition ay: A woman who has a continuing sexual relationship with a usually married man who is not her husband and from whom she generally receives material support

bakit "c.c." ang tawag kung may ika-copy furnished ka na para sa ibang tao?

bakit ang salitang "umano" at "di-umano" ay may parehong kahulugan?

bakit "blackboard" ang tawag sa blackboard eh green naman ang color nya? (colorblind?)

bakit ang asukal na pula ay brown pala? at ang pula ng itlog ay dilaw naman?

bakit may color-coding kung plate number naman ang niri-regulate?

bakit ang tawag sa "hotcake" ay hotcake pa rin kahit na hindi na sya mainit?

bakit ang "iced tea" kahit walang yelo ay tinatawag pa ring iced tea? hindi ba pwedeng cold tea na lang?

bakit kapag payat ay hinahalintulad sa butiking pasay? malnourished ba talaga ang butiki ng mga taga-pasay?

bakit "dressed chicken" ang tawag natin sa manok na tinanggalan ng balahibo? literally speaking ang dressed chicken ay past tense ng dinamitan

bakit sa barbequeng nabibili mo sa kanto, dapat laging nasa dulo ng stick ang taba? requirements ba un?

bakit ang alas-kwatro ay naa-associate sa mabilis at ang siyam-siyam ay sa mabagal?

bakit ang karaniwang tawag sa traffic light eh stoplight? eh meron din naman itong green light na ang ibig ipakahulugan ay "go".

bakit karamihan sa jeepney driver (kahit na madilim na) eh ayaw magbukas ng mga headlight nila? nagtitipid ba sila sa baterya?

bakit laging inaatake ng kung anong mga sakit ang mga rich personalities na inaaresto ng mga pulis o militar?

bakit madalas na walang signal ang celphone sa C.R. ng isang building?

bakit ang bigkas ng karamihan sa salitang buwaya eh buhaya?

bakit buwaya ang tawag sa isang corrupt official? hindi ba nila alam na insulto yun para sa mga buwaya?

bakit karamihan sa'tin alam na ang A.M. ay umaga at P.M. ay hapon/gabi pero hindi naman alam ang ibig sabihin ng initial na'to?

bakit ang mga welgista sa kalye eh laging isinisigaw eh "IBAGSAK!" eh wala naman silang gustong itayo?!

bakit ang tawag sa lahat ng used commodity eh 2nd hand? eh pa'no kung pang-tatlo o pang-apat ka ng nakabili nito?

bakit minsan ang 2 contrasting words eh pwede ring may parehong kahulugan?
tulad ng "hot & cool", (hot gadget / cool gadget), "open & close" (close friends sila kaya open sila sa isa't-isa. ang gulo noh?), "overqualified & underqualified" (either way if you possess such quality parehong hindi ka matatanggap sa trabaho!)

bakit "safehouse" ang tawag sa hideout ng mga sindikato eh lagi namang nari-raid ng mga pulis? (hindi naman pala safe)

bakit 'pag may pusher na nahulihan ng drugs eh sinasabing "nag-iingat ng pinagbabawal na gamot"? eh hindi nga naingatan bakit "nag-iingat" ang term na ginagamit

bakit sa dinami-dami ng butas ng belt eh gusto mo may isa pang butas sa pagitan ng 2 butas?

bakit kung kelan ka nagmamadali eh saka naman laging nawawalan ng bala ang stapler mo?

bakit kung kelan mo kailangan ang taxi eh wala ka namang mahagilap? kahit na 1 oras ka ng nagihihintay eh wala pa rin.

bakit ang mga pinoy eh mahilig na maglagay ng letter "h" sa mga pangalan nila? para sa'n ba un?

bakit sa pagkalawak-lawak ng dagat eh lagi na lang mayroong nangyayaring banggaan ng 2 barko?

bakit ang mga doktor nag-a-advise sa patient na bawal manigarilyo, eh may mga doctor din naman na nagyoyosi?

bakit "indianero" ang tawag sa mga taong hindi sumisipot sa usapan? wala namang kinalaman ang mga indian sa hindi nila pagsipot!

bakit may mga tao na laging umu-oo at nangangako na pupunta sa isang schedule na pagkikita pero the last minute hindi naman pala talaga aatend?...at magbibigay ng out of this world na dahilan! bakit hindi na lang agad sabihin na hindi pupunta?

do you know who you are?

when somebody asks you who are you?
you'll say your name, then your age, your profession/job
you'll say your school & where you hail from
you'll say who your father is, your mother is, your siblings
then you'll say who your friend is, the most popular or high profile should be the first
then you'll say what your achievement is & what's your SSS#, your PRC#, your GSIS#, etc.

is that enough to know yourself?

but what if your given name is differ from that of your name today?
what if you have different parents now?
what if you have different friends?
what if you don't have achievements & don't have sss#, prc#, gsis#, etc.?

does it mean that you don't have an identity?
does it mean that you are nothing?
does it mean that you also changed?
is your identity depends on your achievements or your government issued cards?
or the persons known to us?

most of us assumes that they know themselves well.
but that truth is nobody knows who we really are.
likewise to strangers, your parents, friends and the persons beside you.
our traits, our characters, our capacities may change every time.

we can never know and never tell who we really are.

if you know yourself...
do you know how to react on a strange situation?
if you know yourself...
can you satisfy your happiness?
if you know yourself...
do you know where you heading?
if you know yourself...
do you know how to overcome your boredom
if you know yourself...
do you know what you really want?

we don't know who we are is the same thing as we don't know what we really want.

we think we know ourselves and aim for something we want
but when we have our wants we then again not satisfy with these
we think we know ourselves and go to some places we want
but when we get there, why is it that you ask: this is not what i'm looking
we think we know ourselves and you strive to fulfill your ambition
but when you become a successful one, there's another ambition to fulfill

the only thing certain is: we only know what we really don't want

you don't want to become poor that's why you're working
but it does not mean you'll become rich
you don't want to be lonely that's why you're with your friends
but it does not mean you are indeed happy
you don't want boredom that's why you're watching movies
but it does not mean that you ease your boredom completely
you don't want noise that's why you're alone in your room
but it does not mean you enjoy the silence forever
you don't want to disappoint your loved ones
but no matter what you do it somehow disappoints them.

reality bites.

now, i ask you: do you really know who you are?

Thursday, December 3, 2009

life is happy :-) life is sad :-(

life is simple...
happy is what you feel when your childhood crush smile back at you
>>>he treated you well & wishes that time freezes when he's with you
but sad is what you feel when you greeted someone but nobody bothers &
>>>it seems that they doesn't see you.

life is heeding...
happy is what you feel when someone gives you importance & presents
>>>a moment that lingered & remembered all the time all your life
but sad is what you feel when nobody cares for your presence
>>>even your trusted friend no longer be found, no longer in sight

life is challenging...
happy is what you feel when you pass on every trials & every test
>>>you feel relief unknowingly there's more to be done
but life is sad when you fail & defeated, 'though you give your best,
your blood, your tears, these aren't enough to achieve the needs

life is unfair...
happy is what you feel when you have the luxury to dine in a restaurant
>>>you can order & eat whatever on your mind
but life is sad when you see someone asking for an alms
>>>to feed his kids & family who's faraway behind

life is survival...
happy is what you feel when you & your family feels well & healthy
>>>you can smile all day without nothing to worry
but life is sad when your loved ones is in sick
>>>there was nothing you can do, 'though you see them in a state of weak

life is free...
happy is what you feel when you have the democracy
>>>a joyous feeling without nothing to worry
but it is sad when your freedom suppressed & you're behind bar
>>>it adds more grieving when you know you're not guilty of any crime

life is hope...
happy is what you feel when you see a crying newborn child
>>>as you also see the hopes lying in their eyes
but life is sad when someone you know may soon be gone & die
>>>all you feel is just sorrow & grief and all your smiles has cease to exist

life is playful...
happy is what you feel when you see kids playing in the streets
>>>riding a bike or running along with their dad
but it feels sad when you see a child begging despite of heat
>>>wandering with a baby, wondering what would be his destiny

Life is happy, life is sad
not all who smiles are happy and not all who are happy is smiling
not all who cries are sad and not all who are sad is crying
the happiness you feel today is can be commensurate by sorrow tomorrow

smile can be your best friend but likewise to your tears
a sun may shine on dawn but it will soon sets on afternoon
the love you feel today may become hatred tomorrow
whether you feel happy whether you feel sad it will you surely reach its limit
everything must come to an end

it is sad that someone's happiness become more expensive,
like a commodity, or a material thing that needed to buy
you sometimes wonder on your every single day,
you seldom asked what would be next, you always think of your family's future
life is short. cheer-up. i'm also asking the same question.

time is gold and so is life.
don't be a slave of your time, of your company, of your salary, of your money.
your family needs your time too. yes, life is sad but it is more sad if it's too late. neglecting leads to regretting and nobody can turn back the hands of time.
find time to spend this wisely. a child of today may become an adult tomorrow.
you can play with your kids today but you can not do it for tomorrow.

life is no contentment.
a good boxer aims to be the greatest boxer, a millionaire desperate to become a multimillionaire, an average beauty wishes to become a goddess of beauty.
try to be happy with what you have, you can never have & get it all, never. ever.

you can never make all the needy to be happy
but you can make your own family smile,
a glass of coke with your kids means a tons of happiness to them
a consistent simple dinner with your family unwittingly very special to them.

Life is deceiving. be aware.
the true essentials can not be bought, the true happiness lies in your heart.
maybe the happiness you are looking is just around us.
you can never be an angel but you can refrain to become an evil.

Friday, November 20, 2009

pulis, pulitiko at abogado

mahirap gumawa ng blog lalo na 'pag ang topic mo ay isang social commentary, mga puna na nakikita mo sa ginagalawan mong kapaligiran o lipunan, mga personalidad na sa tingin mo'y dapat nang magbago, mga bagay na nakakaapekto kung hindi sa'yo ay sa ibang tao, mga katanungan na hinahanapan mo ng tamang kasagutan. malinis ba ako? syempre hindi...bato-bato sa langit ang tamaan 'wag masyadong halata.

PULIS...nakakalungkot isipin na sa ating bansa na ang perception ng karamihan kapag sinabing pulis, ang mga pumapasok sa isip mo ay: buwaya, corrupt, coddler, astig, kotong, salvage, protector at iba pang mga connotation na hindi maganda pakinggan. sa isang kwentuhan, sa amerika raw 'pag may krimeng nangyari asahan mo within 10 mins. may pulis na, dito sa atin 'pag may krimeng naganap agad-agad na nandoon ang pulis hindi dahil sa sila'y rumesponde kundi dahil sa sila mismo ang suspect o gumawa ng krimen. pangit 'di ba? hindi lahat ng pulis ay ganito pero nakakalungkot isipin na hanggang ngayon marami pa rin ang "bad egg" sa kanilang organisasyon.
magpapatuloy ba ang isang sugalan kung walang nagpu-protekta sa kanila?
dadami ba ang drug pusher kung lahat sila ay nakakasuhan at nakukulong?
bakit kaya kapag malalaking tao ang na-carnapan ng kanilang mga SUV's eh wala pang isang linggo solve ang case? nagkataon lang ba ito? o sadyang mahusay ang pulis na humawak ng kaso?
bakit ang kapitbahay mong pulis ay mas malaki pa ang bahay kesa dun sa isa mong kapitbahay na nag-aabroad? baka napamanahan o lumago ang negosyo.
bakit ang simpleng paradang nakabalagbag, ang tawag ay paradang pulis? bakit sa isang simpleng traffic violation o kung saan mang may gulo na ang involve ay may kakilalang pulis sasabihin mo lang: "kumpare ko si SPO1" eh lusot ka na? passes ba ito para makalusot ka sa kalokohan mo? o takot ang umiiral sa isang traffic enforcer? maliit na bagay pero nakakairita 'pag ang daddy mo or relative mo ay isang matinong pulis.
hindi mo masisisi ang ilan sa atin na hindi na magreklamo sa police station kapag sila'y naholdap, nasnatch-an o nadukutan dahil madalas wala rin namang nasu-solve na case puro blotter lang o di kaya alam ng mga biktima na padrino din sila ng mga notorious na 'yan, sabi nga eh: "utak-pulis - utak kriminal". masakit tanggapin ang katotohanan na marami pa ring ganyang pulis sa ganitong panahon ng kahirapan. sana lang ang natitirang mga matitinong pulis ay hindi lamunin ng sistema.

PULITIKO...sila ay mga hulog ng langit na wari mo'y may "halo" 'pag nangangampanya na kayang lutasin ang problema mo at ng buong bayan, isasakripisyo nila ang buhay at kaligayahan nila para sa bayan at sa ikauunlad nito. hindi sila gagawa ng kalokohan at pagnanakaw dahil ang kailangan natin ay isang pinuno na magdadala sa isang matinong pagbabago. sounds familiar? syempre 'yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga pulitiko natin. kelan mo nga ba sya huling nakita? ah oo nga noong nakaraang kampanya pa, 'di bale malapit na naman ulit ang eleksyon sigurado pupunta sya ulit sa lugar nyo.
syanga pala maalalahanin din sila dahil kapag may mga okasyon makikita mo ang naglalakihan at dumaraming mga pagbati nila tulad na lang ng "happy graduation- from Cong. kotong" kulang na lang na ultimo pagtu-tuli ng kabataan twing summer eh may pagbati din: "happy circumcision!"
napakababa na ng tiwala ng bayan sa kanila, yung iba nga hindi na binoboto nananalo pa rin, ang gara! kung sakali namang tapos na ang term nya or gusto nya na munang magpahinga asahan mo ang kakandidato sa susunod na eleksyon eh yung asawa, anak, kapatid o kamag-anak nila. kaya hindi naa-approve ang batas na magbabawal sa political dynasty dahil sila-sila mismo may dynasty sa bawat probinsya o distrito nila.
masarap maging pulitiko sa'tin dahil sobrang v.i.p. ang tingin nila sa sarili nila dahil kadalasan may bodyguard sila, iilan lang ba ang pulitikong walang bodyguards? astig din ang mga yan pag sakay ng mga kotse nila walang red na traffic lights puro "go" pag sila ang dumaan na humaharurot sa bilis. sila ang lingkod-bayan na hinalal natin. syempe hindi rin mawawala ang s.o.p. sa mga projects na gagawin nila bukod pa dyan syempre ang mga budgets, funds, pork barrels, etc. kaya 'wag na kayong magtaka kung bakit ang P67M eh maliit na halaga lang kay para sa isang kongresista.
pag sinabi mong pulitiko katumbas nyan ay guns, goons & golds o pwede ring rich, famous & powerful. parang lahat na lang yata ng blessings eh nasa kanila. napakalaki ng porsyento na ang pulitiko natin eh may ganyang katangian at iilan na lang ang talagang masasabi mong may pagmamahal at malasakit sa bayan. meron pa nga ba? tsk tsk tsk. ikaw idol mo ba sila?

ABOGADO..."thou shall not lie" sa trabaho nila lubhang napakahirap na tuparin ito. san' ka ba naman nakahanap ng trabaho na kukumbinsihin at bibigyan ng kasinungalingan ang kliyente nila para makumbinsi ang hukom at maipanalo ang kaso! kahit alam na nilang guilty hinahanapan pa rin nila ng paraan na mabaluktot ang batas at bigyan ng ibang interpretasyon. mahirap maging abogado dahil katakot-takot na libro at iba't-ibang references ang babasahin mo para lamang makapasa sa bar exam. gugugol ka ng humigit-kumulang 10 taon pagkatapos ng haiskul para maging isang ganap na abogado. matatalino sila oo kaya hindi ko lubos maisip kung bakit pilit pa rin nilang ipagtanggol ang isang drug pusher na overwhelming ang ebidensyang nakuha pero "inosente ang kliyente ko" pa rin ang sasabihin nila at bibigyan pa ng strategy ang kliyente kung paano magsinungaling! o pilit pang ia-apela ang isang kaso ng rapist-murder kahit na alam nilang yun ang nang-rape at pumatay sa 6 yr old na bata. ano bang klaseng trabaho yan!
kaya ngayon alam ko na kung bakit sa dinami-dami ng kurso na kinuha ni dr. joey rizal eh hindi kasama ang law sa kanyang nais pag-aralan, kaya nga sa huling araw ng hearing nya, sya na mismo ang kumatawan sa para sa sarili nya.
ofcourse, hindi naman lahat ng abogado eh ganyan, syempre kailangan din natin sila sa ating lipunan na tulad din ng mga pulis at pulitiko. sino na lang ang magtatanggol sa'tin 'pag mayroong nagdemanda sa'tin? at alam natin sa sarili natin na wala naman tayong kasalanan. the big question is: kaya ba natin magbayad ng serbisyo ng abogado? ilang libo ba ang bayad sa consultation fee, appearance fee, contingency fee, referral fee at kung anu-ano pang fee na hindi natin maintindihan? na ating iisipin at aalalahanin thru-out the hearings para maclear ang pangalan mo & eventually ma-acquit ka. eh paano kung wala tayong pambayad? eh di maku-convict ka dahil mas magaling at de-kampanilya ang abogado ng kabila! ilang daang libong preso na ba ang nasa likod ng rehas na walang kasalanan pero na-convict?
siguro naiisip mo kunin ang serbisyo ng public attorney's office? pasalamat tayo at merong PAO dahil ito lang ang tanging pwedeng takbuhan kung hindi sapat ang pambayad mo sa overpriced na "attorney's fee". pero alam mo ba na ang bawat isang abogado ng PAO ay may hawak na humigit-kumulang na kaso na 300? yup. 300. kung idadagdag mo pa yung idudulog mong kaso, sa tingin mo ba mapag-aaralan at madedepensahan ka ng maiigi...sana nga? fyi, almost 800 cases ang inilalapit sa PAO sa bawat buwan! on the contrary, the attorneys at PAO should be commended pero iilan lang ba sila? the others are just around waiting for you & your fees.

sana lang 'wag akong ma-issuehan ng subpoena kung sakaling mabasa ng mga concerned ang blog ko na 'to, hindi ko intensyon makipag-away o makapanakit ng damdamin nila. wish ko rin na sana magbago na sila hangga't pwede pa and i just exercising my freedom of speech as per Article 3, Section 4 of the Philippine Constitution.

pwede pa ba kong maging abogado? pangarap ko rin kasi yan nung bata pa ako. peace man.
♥.

Thursday, October 8, 2009

Questions of greatness

Is the greatness of one person measured by...
his educations?
his knowledge he acquired?
his achievements in life?
his preaches & teachings?
his being a good speaker?
his camaraderie & being friendly?
his being a perfectionist?
his being hardworking?
his savings & his wealth?
his status in society?
of his help to to the people?
his legacy that he'll leave?
his dedication to his preferred job?
his expertise on laws?
his expertise on bible?
his survival capabilities?
his leadership?
the number of countries he conquered?
the number of battles he won?
the number of laws he passed and signed?
the number of friends he have?
the number of lives you saved?
the number of jobs he created?
the respect given to him?
the prestige & honor he gave to the country?
his love for his country?
his popularity and being famous?
his attitude towards his family? or the other people?

if by chance we don't possess such qualities... then therefore we have lived and we will leave this life without greatness?

proud akong filipino

proud akong filipino dahil
...ang bansa ko ay pang-86 sa listahan ng pinakamahihirap na bansa sa mundo
...ang bansa ko ay pang-36 sa listahan ng pinaka- corrupt na bansa sa mundo
...ang bansa ko ay pang-30 sa listahan ng top human rights abusers sa mundo
...ang bansa ko ay pang-21 sa listahan ng pinaka-polluted na bansa sa mundo

... ang bansa ko ay pang-12 sa listahan ng pinaka-populated (98M) na bansa sa mundo (sa kabila ng liit ng sukat ng pilipinas - 300,000 sq.km.)
...ang bansa ko ay may pagkakautang na umaabot sa 80 billion dollars
...ang bansa ko ay kabilang sa listahan ng pinakadelikadong lugar para sa journalists at turista
...ang pasig river ay kabilang sa listahan ng pinaka-polluted na ilog sa mundo

...ang bansa ko nagpu-produce ng 6,300 tons o 29,268 cbm na basura
...ang maynila ay pang-12 sa listahan ng cities with worst traffic jam
...ang bansa ko ay pang-6 sa listahan ng pinakamaraming populasyon ng drug addict sa asia
...ang bansa ko pang-7 sa listahan ng bansang may pinakamabigat na problema sa human trafficking & prostitution

...ang bansa ko ay may unemployment rate na 7.6% o aabot sa halos 4M
...ang bansa ko ay may mahihirap na mamamayan na umaabot sa 12M at kinukunsiderang nakararanas ng gutom (pero)
...ang bansa ko ay may 70.4M na cellphone subscribers at
...ang bansa ko rin ay may pinakamalaking bilang ng text messages (400M) sa bawat araw (priority ang load bago ang pagkain)

...sa 50M na registered account ng friendster 13.2M dito ay pilipino
...15.5M naman ang may account sa facebook
...kabilang ang cebu dancing inmates sa most watchable video sa youtube
...pilipino ang gumawa ng i love you virus

...ang senador ng aming bansa ay may "pork barrel" na umaabot sa P200M ($4M) taon-taon
...ang congressman ng aming bansa ay mayroon ding "pork barrel" na hindi kukulangin sa P100Mbawat taon ($2M)
...kabilang man ang pilipinas sa 3rd world country can afford pa rin kumain at gumasta ng aming pangulo ng $20,000 sa isang simpleng dinner lamang
...malaki man ang "pork barrel" ng congress namin pero grossly underpaid naman ang aming mga police, teacher at military soldiers

...ang dati naming first lady ay may world record na 3,400 na pares ng expensive shoes at ang bansa namin ay may mga pinagmamalaking malulupit na achievements na:
>>>>>1. pinakamalaking sapatos
>>>>>2. pinakamalaking golf tournament
>>>>>3. pinakamaraming sabay-sabay na nag-e-exercise
>>>>>4. pinakamalaking parol
>>>>>5. taong pinakamabilis kumain ng sili
>>>>>6. pinakamahabang pila ng barbeque
>>>>>7. pinakamaraming salad na ginawa
>>>>>8. pinakamalaking niluto na durian candy bar
>>>>>9.pinakamahabang banig
>>>>>10. pinakamalaking mall
>>>>>11. pinakalamalaking calamay
>>>>>12. pinakamaraming high school student sa isang paaralan
>>>>>13. pinakamaraming bilang ng kissing couple

...ang bansa namin ay balot ng iba't-ibang controversies at scandals:
>>>>>1. clark centennial scandal, PEA-AMARI Reclamation deal, BENPRES-NLEX deal
>>>>>2. tobacco taxes scandal, jose velarde account, jueteng scandal, plunder cases
>>>>>3. nbn-zte deal, hello garci scandal, north-rail project, macapagal highway scandals, fertilizer scam, jose pidal caper, malacañang bribery scandal, PIATCO scandal, ombudsman conspiracy
>>>>>4. euro generals controversy, le cirque dinner, etc.

...ang bansa namin ay may ratio na:
>>>>>1. 1 doctor to 28,000 patients
>>>>>2. 1 hospital to 113,040 patients
>>>>>3. 1 nurse to 22,309 patients
>>>>>4. 1 police to 2,789 filipinos
>>>>>5. 1 teacher to 56 pupils

...sa aming bansa ay patuloy na lumalaki at dumarami ang problema sa:
>>>>>1. palaboy, pulubi at squatter lalo na sa maynila
>>>>>2. illegal drugs particulaly shabu & marijuana
>>>>>3. pollution, basura at lugar na permanenteng pagdadalhan nito
>>>>>4. rampant bribery at graft practices from top to bottom gov't offices & officials
>>>>>5. low tech military firearms & weather equipment
>>>>>6. emergency response facilities, equipment & personnels
>>>>>7. uncontrollable bandits & rebels
>>>>>8. high rising petty crimes due to poverty

sa dami ng mga checklist na nabanggit, talagang dapat maging proud akong pilipino. siguro may nakaligtaan pa ako pero hindi rin naman makakaapekto ito sa pruweba na dapat tayo ay maging PROUD.

'pag napunta ka sa ibang bansa, europe, america or asia man at sinabi mong pinoy ka... lalo kang magiging proud maging pinoy kasi "astig" ang tingin nila sa'tin kahit itanong mo pa sa friends or relatives nyong galing abroad. nakakalungkot isipin pero parang walang magiging progreso ang bansa natin sa susunod na 10-15 years sa dami ng kinakaharap natin na problema. how can we pay 80 billion dollars with all that graft & corruption?

hindi ibig sabihin na 'pag maraming cellphone subscribers o computer users sa isang bansa ay umuunlad na'to, madalas mas nagiging priority pa ng isang indibidwal ang load o ang pag-i-internet kaysa pagkain ng pamilya.
hindi ibig sabihin 'pag malalaki o dumarami ang malls sa isang bansa ay umuunlad na 'to, madalas mas nagiging pasanin pa'to ng isang indibidwal dahil sa kagagamit ng credit card, fyi as of 2007, ang credit card receivables sa pilipinas ay aabot sa P116.1 billion hindi pa updated 'yan. ilang milyong pilipino ang nabaon na sa credit card o personal loan sa bangko, kooperatiba o sa simpleng kaibigan mo lang?

nakakatulong ba sa'tin ang kagustuhan na pagbi-break ng kung anu-anong world record? ano ngayon kung tayo ang may pinakamalaking bibingka? achievement ba yun? waste of time & money.

proud lang talaga yata tayong maging true pinoy kung nananalo si pacquiao.

ikaw proud ka rin bang maging pilipino?

Disclaimer:

The information contained herein is derived from public sources and is current to the best of my knowledge. Likewise, the opinions and analysis express by the writer believed to be reliable but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy or completeness. For detailed and definitive information about other countries ranking status in different categories, please google at your own risk.

Wednesday, September 16, 2009

what we all live for

what we live for is a very complex question that can not be answer directly by one simple sentence but i rather share this thoughts to you for you to answer on your own little way and understanding.

upon our birth, we are all showered by caring, concerns, hugs, caress, kisses, love not only by our parents but also the people who are near to us. we were innocent then, an angel in their eyes, sinless, cute and full of hope. this angel sinless baby will soon stand & walk alone to struggle & fight the challenge of destiny. challenges that make us weak or strong, fail or succeed, put us in sadness or happiness, become worthless or responsible, bashful or arrogant, humble or proud, poor or rich…

we were sent to school by our parents to be educated and eventually find a good job when we grew up.during our elementary days we wake up at around 6AM ask for “baon” to our parents and go home around 12PM. its a routine for about 6 or 7 years. we study, we learn, we forgot, we cheat, we get caught, we lied. we disobey, we promise but we failed again. everybody did those. who else didn’t? we are mold to be a good student and good child at the same time and of course, we do try. but we are young enough to follow the do’s & dont’s rules by our parents, our teachers and our oldies. on this stage that we all should enjoy the happiest stage in our life: the childhood. a child who is clueless what a problem is, a child who has a right to play, laugh, cared, study, pampered, loved. while we are inside the school studying our parent/s are working spending & wasting 8-10 hours of their lives everyday and at nighttime when they arrived they are dead tired & spend less (quality?) time with their kids.

they need to work, work hard for the money, they work like a fading horse to earn a living, to feed the family, to pay the bills, to live a decent life, to go on with life. and we as a child strive to study different kind of subjects. subjects that until now, i still can not comprehend if how we can it use on our daily lives.

almost the same things happen when we reached high school we rush in the morning to our first subject & go home in the afternoon or evening, again…dead tired. in high school we’re not only learn the academics we also started to learn how to develop friendship, we started to learn how to drink, how to smoke, how to cut class, maybe some are not but most of us do. we started to take a peek of what life would be. we started to have problems & sometimes we take it seriously. problems in studies, love life, family, friends, temptations, life itself, financial, etc.

if sometimes financial problem worsens others may not continue college or stop in the middle of their studies. they were force to work, to earn, to continue life.

life is beautiful. no doubt about it but they say life is what you make it. you can make your life beautiful but you can make the worst of it. sometimes its hard to imagine that somebody’s garbage is a treasure for others, sometimes its hard to accept that somebody’ wasting food while others died and killed for it. sometimes its hard to ignore that some have the luxury of life while others died because of poverty, no food, no medicine, no friends, no wealth. what is the difference between the man who steals your money & the politicians who steals money from our taxes? life is what you make it…are the beggars in the street chose their life? are the prostitutes chose what they have become when they have enough money to feed her family? are the shoplifters still steal milk when she has money to buy milk for her kids? are the holdupper still coerce someone for money when he has money to buy medicines for his sick daughter? are corrupt practices really addictive? are we really a congenital sinner? are we all hungry for power? yes, life is what you make it but whether you like it or not life isn’t always fair.

life becomes more complicated when we reach college. you can’t be a happy go lucky guy when life seems turn serious here. subjects become harder, professors are more strict, tuition should worth every penny, temptations in many forms are coming, pressure is on us, expectations are very high, while we don’t even know what the solutions would be adding insult to injury is sometimes they’ll come simultaneously. an acid test for the youngster to become mature, innocent to become intelligent, weak to become stronger, clumsy to become skillful. sometimes your future lies on your hand, this test can turn you into someone invincible or someone conquerable.

in life there is always two choices, no in-betweens, you either: fail or succeed, finish the job well or leave things undone, decide to yes or no, move forward or backward, go up or down.

in totality, we spend an average of 4,600 days inside the classroom or an average of 15 long years. is the 15 years inside the school enough to find us a decent job? is it enough to feed our family for a lifetime? is it enough to buy our wants & our needs? may be or may be not. the success of others can not be your success or vice versa, the treasure that others found can be hidden from your eyes forever, the blessings you receive may be different from others. despite the dedication towards something, the determination to succeed, the confidence to go on, the effort you show, the knowledge you give, the skills you apply, still you can not achieve your goal. how can we go up if the situation pull us down? how can we move forward if somebody tied us up?

didn’t you notice that the more we become mature the less time we spend to our family? it is because we have to study the meaning of life and learned from it to eventually work on your own for the sake of the family, but when we are old enough to work and it’s time to spend the remaining hours of our life to our kids…they’re not kids anymore & they all have family of their own. the cycle repeats.

isn’t it ironic that a caregiver in england can’t give her personal care to her family? isn’t it ironic that a carpenter can build hundred houses while he himself didn’t have one? isn’t it ironic that a DH in hongkong clean other’s home while her own home is the one needed to be clean? isn’t it ironic that a nanny abroad cared & nursed other children while her own children here needed to be nurse? isn’t it funny that all of them serves other country while our country is the one needed an aid? that’s life. we have to accept it.

our life here is surely different from the “other life” we expected. we all have disappointments, failed hopes, frustrations, broken dreams, miseries & tragedies in this life. once in our life, we sometimes experience sorrow, anger, hatred, jealousy, envy, grief & regrets but at the end of the day we should be old enough to handle these situations. we should not do things beyond our limitations ‘coz it might be the things we will be regretting after we served our life.

set aside the spiritual side of our life, the responsibility & respect to others and the commitment to our creator. the reason why we pursue our dreams, why we struggle the obstacles, why we defeat our enemy, why we find solutions to every problem, why we want our children to have a bright future, why we survive in everyday’s life, why we keep on dreaming, why we stand-up everytime we fall, why we wake-up in every morning, why we still have smile on our faces, is . . . . . . . . . . .

who is she? (inspired by she's always a woman)

she can steal with a smile, with a proud in her eyes
she can ruined our fate with everyday lies
and she only reveals what she wants you to see
she hides all her wealth but she’s always a woman who greed
she can lead you to hell, she can take you or sue you,
we ask for the truth but she’ll always deceive you,
and she’ll take what you give her as long as it’s free
Yeah she steals and she’s a thief but she’s always a woman who greed
Oh, she takes care of herself, she can fool you if she wants,
She’s ahead of her crime.
Oh, and she never gives up and she wants to stay in
She’s just out of her mind.
And she’ll promise us more than the garden of Eden
then she’ll carelessly shut you and laugh while we are bleeding,
But she brings out the best and the worst you can be.

Blame it all on herself cause she’s always a woman who greed
Oh, she takes care of herself, she can fool if she wants,
She’s ahead of her crime.
Oh, and she never gives up and she wants to stay in
She’s just out of her mind.
She is frequently blind and she’s eternally cruel,
She can rob as she pleases, we’re sure she’s a fool,
But she can’t be convicted, she learned how to cheat
And the most she will do is throw the muddles at you
But she’s always a woman who greed.

Wednesday, July 22, 2009

Top 10 things that annoyed me on the street (when i'm driving)

I am from Malolos which is approximately 52 kms from where I'm working and I am driving since 1998. I'm not saying that I am a perfect or expert driver in fact, maiksi lang din ang temper ko sa mga nakakainis na situation sa kalsada, namamatayan din ng makina, napapasok sa one-way, minsang nag-go sa red light, nakakapag-drive ng coding, at iba pang minor violations. in short: a typical driver.
Kung nagda-drive ka malamang makaka-relate ka sa listahang ibibigay ko sa'yo, pwedeng may kulang dito na nasa isip mo ngayon pero blog ko 'to so it doesn't matter. Ang mga nandito ay base lamang sa experience ko sa araw-araw na pagda-drive ko from Malolos to Manila, from Manila to Malolos.

Heto na, top 10 things that annoyed me on the street when i'm driving:

10. Traffic - syempre ito ang una sino ba naman ang hindi maba-badtrip kung maaga kang umalis sa bahay pero 10AM na nasa kalsada ka pa or umalis ka ng office ng 5:30PM pero 10PM na hindi ka pa nakakauwi ng bahay. nangyari na yan sa'kin kaya sobrang nakaka-badtrip, pinaghalong gutom, antok, inis, at inip ang mararamdaman mo, hindi ka na nga makapag-isip ng matino sa sobrang badtrip. pero ung pangkaraniwang traffic lesser ang badtrip pero late ka pa rin. karaniwang reasons for traffic are: flooded roads, rough roads, stalled vehicles, vehicular accidents, rallies, sobrang dami ng sasakyan (na 'di mo alam sa'n nangagaling), etc. another reason is ung No. 9.

9. (lousy) Traffic Enforcer(s) MMDA man yan o designated enforcer ng Mayor's office- maraming dahilan kung bakit sila nakaka-badtrip heto ang ilan at marami pa sa mga susunod na nakalista: (a.) 'pag nagma-mando sila ng traffic sa intersection pero lalo lang nagiging congested ang daan! naexperience ko na 'yan, madalas mangyari yan sa C-3 cor. dagat-dagatan, C-3 cor. Northbay, Anda Circle, EDSA Balintawak, R-10, etc. wala namang dahilan para mag-traffic pero lumalala pag nandun sila. (b.) enforcers hiding behind electric post - hindi lang sa pelikula ni daboy o fpj nakikita yan, nandyan pa rin sila hanggang ngayon. madalas sila makikita sa kahabaan ng R-10 & A.Bonifacio Ave. (hindi ko lang alam kung nasaan pa yung ibang kalahi nila) sila ung nag-aabang sa mga driver na aandar sa red light na sa buong akala ng driver eh lusot na sila pero biglang-bigla magugulat sila nasa harap na nila ung mga mga enforcer (parang si flash!) na buong giting na ini-implement ang mga traffic laws. na hindi rin naman nila titiketan dahil...hehe alam mo na.

8. Slow moving vehicle driving on a fast lane - nlex. 60-100kph. 4 wide lanes. nagda-drive ka ng 80 or 100kph nasa tamang lugar ka:fastlane, may sasakyan sa harap mo fastlane din pero ang takbo nya 60kph. inilawan mo na hindi ka nakitang dumarating o invisible ka, binusinahan mo pa pero hindi lumipat, hindi ka narinig o ayaw ka nya pakinggan. maluwag naman ang kalsada pero nagpupumilit sa fastlane magdrive. hindi naman bawal magdrive ng 60kph sa expressway pero dapat nasa tamang lane ka. pwede rin kasi mag-cause ng aksidente yan. badtrip di ba?

7. Cop/s riding on a motorcycle w/o helmet & w/o license plate - actually, wala naman talaga tayong pakialam sa kanila as long as na hindi nila tayo inaabala pero parang nakakainis di ba? sila ung authority para manita sa mga motorista na walang helmet, walang plaka na mga sasakyan incl. motorcycle & other violations. then ung mga motor na walang enough docs or walang plaka ini-impound nila kasi nga bawal sa kalsada pero heto sila nakasakay sa motor na wala ring plaka, wala rin silang helmet. syempre, walang maninita sa kanila pulis nga sila eh. sa'n kaya nanggaling ung mga motor nila? hehe. just asking.

6. undisciplined motorcycle drivers - heto ung mga driver ng motor na bago lang naka-avail ng mga hulugang motorsiklo. kumbaga, hindi pa responsible driving ang alam nila at porke maliit ung motor nila at mabilis, singit sila ng singit. pansinin mo ang pulis report ng 24 oras at tv patrol sigurado kasama sila sa niri-report gabi-gabi, iba-ibang dahilan pero ang bottomline: aksidente. maraming dahilan kung bakit sila nakaka-badtrip: madalas na reckless hindi mo mapapansin naswerve ka na, na kung hindi ka nakapag-brake maaksidente mo sila o ikaw ang maaksidente sa kakaiwas, ginagawa nilang racetrack ang kalsada at madalas wala rin silang helmet at walang paki sa redlight (exempted ba sila?), kung gabi naman mas malupit sila mas irresponsible mga lasheng pero 'pag nag-drive talagang hataw. one night, sinalubong ako ng lasheng na naka-scooter, nagcounterflow on top speed. ang damage: butas na front tire (unrepaireable), laglag at basag na side mirror! imagine kung magkano ang damage naman sa bulsa ko nun. i confront him para maipa-blotter ang insidente at madala na rin sya sa hospital pero ng tumayo pasuray-suray w/blood on his face, amoy-alak & he just completely ignore me.

5. Mga astigin na Tricycle/pedicab/motorized pedicab drivers plying on national road - sila ung heir to the throne bilang king of the road mas marami na sila ngayon at hindi na kayang kontrolin ng nasa #9. sa lahat na yata ng kalsada nandoon na sila: abad santos, bonifacio drive, C3, R-10, A.Mabini, etc. & even EDSA! meron namang city ordinance na hindi sila pwede sa national road pero invisible yata sila at hindi nakikita at nasisita ng mga magigiting na enforcer. nakikipag-unahan sa kalsada, biglang lumilipat ng lane, nasa innermost lane, walang headlight & tailights, sumasalubong sa daan, minsan mas marami pa silang sakay sa ordinaryong taxi na sa sobrang dami ng sakay hindi na makapag-drive ng mahusay ang driver at hindi na rin nya mailiko ang manibela (makikita sila along R10, Bonifacio drive) kapag binusinahan mo yang mga yan dahil nakagitna mas galit pa sa'yo. syanga pala exempted din sila sa traffic lights.

4. arrogant PUJ drivers - kung regular kang nagda-drive sa metro manila malamang badtrip ka rin sa kanila. heto ung mga jeepney driver na maluwag naman ang kalsada pero mas trip nilang sa gitna o kung saan nila gustuhin na magbaba, magsakay, maghintay ng mga pasahero nila, wala silang pakialam sa mga sasakyang nasa likod nila. astig di ba? sa gabi, karamihan sa kanila patay ang headlight siguro nagtitipid sa baterya, madalas ding color blind sila pag green ang traffic light, nakahinto pero pag red naman syempre aandar. at syempre hindi rin sila masisita ng enforcer na nasa kanto. tiyak yun! may taglay din silang anting-anting na invisible. hindi rin sila paaawat sa pagiging arogante sa kalye pero pag nasagi ka, hehe sorry ka na lang marami silang dahilan.

3. Reckless driver behind private car - madalas meron nito along a.bonifacio ave & abad santos ave. isama mo na ung quezon blvd. & other key roads in m.mla. kahit sa mac arthur hi-way meron din. kung makikita mo sila sa nlex ok lang, humataw ka dun kahit 120kph kung gusto mo, lagpasan mo na lahat pati patrol car ng nlex dun mo pakita galing mo. pero iba ang city driving 'tol. masikip ang lanes sa dami ng puj, tricycles, private cars, etc. pero 'tong mga 'to kahit alanganin magsi-swerve sa kaliwa, kanan, ika-cut ka ng manipis, mag-o-overtake sa 'yo ng bigla na talaga namang ikakapundi mo. kahit medyo mabagal ang flow ng traffic hindi mapakali yan pero kapag ikaw naman ang sisenyas papasok sa lane nya, iilawan at bubusinahan ka nyan ayaw magpasingit pero sila 'tong singit ng singit. kakainis di ba?

2. The jumper boys - parang title ng movie ni hayden christensen pero wala silang similarity.
hindi sa lahat ng kalsada makakakita ka nito lalo na kapag mabibilis ang mga sasakyan meron nito sa R-10 & minsan sa C3 Navotas area. kung hindi kayo pamilyar sa kanila, let me tell you their modus: lumalabas sila sa hideout nila kapag medyo traffic or totally traffic. target nila ang mga truck, whether 20'/40' container vans, pick-up o kahit anong sasakyan na pwede nilang dekwatan. kahit maraming nakakakita aakyatin nila ang truck bubuksan ang toolbox maghahanap ng "kalakal" or aakyat sa pick-up dedekwatin kung anong pwede basta kayang buhatin. kahit mapansin ng driver o pahinante kung kaya nilang kasahan, kakasahan nila yan! sila pa ang matapang di ba? kasi naman hindi yan titira ng sya lang mag-isa they come in groups ika nga. tapos pag-lagpas mo sa kanto may mga pulis na nagta-traffic o nakatambay lang. bakit hindi sila hinuhuli? ewan ko. itatanong ko sa kanila minsan.

1. Luxury vehicle (on broad daylight) w/headlights on, w/hazard light, nakawang-wang & madalas may blinker pa - hindi ako bitter dahil hindi ko kayang bumili ng mga sasakyan nila ang nakaka-badtrip ung attitude ng mga driver nito. malamang nakakita ka na ng ganito sa kalsada, isipin mo: tirik ang araw pero naka-on ang headlight, driving on top speed, deliberately ignoring traffic lights & traffic enforcers, magka-counterflow para maluwag ang lane nya, bubusinahan at wawang-wangan ka nyan pag nakaharang ka sa dadaanan nila na parang nagmumura at sinasabing: "'tangnamo tumabi ka nandito na ko!" para kang aso na binubugaw ng mga lintek na 'to. kung mababasa nila 'to message ko: hoy hindi kayo nakakatuwa! magbago na kayo! bakit? sila lang ba ang may karapatan sa kalsada? sila lang ba ang taxpayer? at bakit hindi rin sila sinisita sa kalsada ng mga magigiting na enforcer? exempted din ba sila at kalevel ng mga abusadong PUJ & tricycle driver? The owner of these vehicle should be more educated & more intelligent than the common people dahil kung hindi, hindi sila makaka-afford ng mga magagarang sasakyan na 'to so we expect (hehe wish pala) na mas knowledgeable sila sa batas. mas malupit ang respetong maibibigay senyo kung pareho din namin kayong sumusunod sa simpleng traffic laws. Amen? Amen!!!

Note: Hindi po driver in general ang gusto kong tukuyin dito kaya nga po merong mga adjective para yun lang in particular ang kasangkot dito.
Disclaimer: ang inyong mga nabasa ay opinyon lamang ng may akda at pawang kathang-isip lamang at walang kinalaman sa mga tunay na saloobin ng karamihan.