Tuesday, December 22, 2009

sometimes in our life

there comes a time that we'll experience some hunger
but it's not right to be hungry 'coz you can't afford even a fodder
there comes a time that we feel just like crying
but it's not right to shed tears cause by over-starving

there comes a time that some of our dreams can't be turn into reality
but it's not right that we don't want to dream because our hope always turns gloomy
there's a time in our life that we feel we're very lonely
but it saddens us when the reason is always money

there comes a time that we don't want some noisy
but we don't want to be deaf 'though the world seems to be rowdy
there comes a time that we don't want to see anybody
but we don't want to be blind 'though the world seems to be no mercy

sometimes in our life we feel we're going down
but it is not right to go down b'coz you choose to be drown
sometimes in our life we don't feel any amity
but it is not right to be invulnerable just because of uncertainty

there comes a time that we feel that nobody cares
but don't you know there's someone who's been alone all throughout years
there comes a time that all you feel is nothing but grief
but don't you know there's someone live likes a thief
>>>to survive, to struggle, to fight all the hardships

there comes a time that we're afraid to take the first step
but don't you know there's someone who is crippled that in any way, can't make any step
sometimes in our life we feel we like we're giving up
but it's not right to quit just because you're the center of their laugh

there comes a time that we always ask "why"
but nobody dares to answer, and we just let this pass by
there comes a time that all we can do is just sigh
you can do nothing but to bid some goodbye

there comes a time that we will soon face our death, our end
but it is not right to die just we can't give them medicine that they need
there comes a time that we ask: is there's any good in goodbye
when you know it defines as seemingly endless cry

there comes a time that we'll have to sing any song
but it saddens us when we have to sing a farewell, lonely song
>>>to a friend, to a relative, or someone who's been with you all along

whether it is not right, whether don't you know it
whether it saddens you or whether don't you want it
sometimes in your life or always in your life
life is a mystery, sometimes it's a misery.

Wednesday, December 9, 2009

sari-saring katanungan

mga katanungan kong hinahanapan ko pa ng kasagutan:

bakit sa vehicle service ng isang funeraria ay may nakasulat na "ambulance"?
>>>samantalang ang definition ng ambulance ay: n. A specially equipped vehicle used to transport the sick or injured. (eh dead bodies na nga ang dala nila di ba?)

bakit ang abbreviation ng misis ay "mrs"?
>>>samantalang ang mrs. ay correct abbreviation ng mistress na ang definition ay: A woman who has a continuing sexual relationship with a usually married man who is not her husband and from whom she generally receives material support

bakit "c.c." ang tawag kung may ika-copy furnished ka na para sa ibang tao?

bakit ang salitang "umano" at "di-umano" ay may parehong kahulugan?

bakit "blackboard" ang tawag sa blackboard eh green naman ang color nya? (colorblind?)

bakit ang asukal na pula ay brown pala? at ang pula ng itlog ay dilaw naman?

bakit may color-coding kung plate number naman ang niri-regulate?

bakit ang tawag sa "hotcake" ay hotcake pa rin kahit na hindi na sya mainit?

bakit ang "iced tea" kahit walang yelo ay tinatawag pa ring iced tea? hindi ba pwedeng cold tea na lang?

bakit kapag payat ay hinahalintulad sa butiking pasay? malnourished ba talaga ang butiki ng mga taga-pasay?

bakit "dressed chicken" ang tawag natin sa manok na tinanggalan ng balahibo? literally speaking ang dressed chicken ay past tense ng dinamitan

bakit sa barbequeng nabibili mo sa kanto, dapat laging nasa dulo ng stick ang taba? requirements ba un?

bakit ang alas-kwatro ay naa-associate sa mabilis at ang siyam-siyam ay sa mabagal?

bakit ang karaniwang tawag sa traffic light eh stoplight? eh meron din naman itong green light na ang ibig ipakahulugan ay "go".

bakit karamihan sa jeepney driver (kahit na madilim na) eh ayaw magbukas ng mga headlight nila? nagtitipid ba sila sa baterya?

bakit laging inaatake ng kung anong mga sakit ang mga rich personalities na inaaresto ng mga pulis o militar?

bakit madalas na walang signal ang celphone sa C.R. ng isang building?

bakit ang bigkas ng karamihan sa salitang buwaya eh buhaya?

bakit buwaya ang tawag sa isang corrupt official? hindi ba nila alam na insulto yun para sa mga buwaya?

bakit karamihan sa'tin alam na ang A.M. ay umaga at P.M. ay hapon/gabi pero hindi naman alam ang ibig sabihin ng initial na'to?

bakit ang mga welgista sa kalye eh laging isinisigaw eh "IBAGSAK!" eh wala naman silang gustong itayo?!

bakit ang tawag sa lahat ng used commodity eh 2nd hand? eh pa'no kung pang-tatlo o pang-apat ka ng nakabili nito?

bakit minsan ang 2 contrasting words eh pwede ring may parehong kahulugan?
tulad ng "hot & cool", (hot gadget / cool gadget), "open & close" (close friends sila kaya open sila sa isa't-isa. ang gulo noh?), "overqualified & underqualified" (either way if you possess such quality parehong hindi ka matatanggap sa trabaho!)

bakit "safehouse" ang tawag sa hideout ng mga sindikato eh lagi namang nari-raid ng mga pulis? (hindi naman pala safe)

bakit 'pag may pusher na nahulihan ng drugs eh sinasabing "nag-iingat ng pinagbabawal na gamot"? eh hindi nga naingatan bakit "nag-iingat" ang term na ginagamit

bakit sa dinami-dami ng butas ng belt eh gusto mo may isa pang butas sa pagitan ng 2 butas?

bakit kung kelan ka nagmamadali eh saka naman laging nawawalan ng bala ang stapler mo?

bakit kung kelan mo kailangan ang taxi eh wala ka namang mahagilap? kahit na 1 oras ka ng nagihihintay eh wala pa rin.

bakit ang mga pinoy eh mahilig na maglagay ng letter "h" sa mga pangalan nila? para sa'n ba un?

bakit sa pagkalawak-lawak ng dagat eh lagi na lang mayroong nangyayaring banggaan ng 2 barko?

bakit ang mga doktor nag-a-advise sa patient na bawal manigarilyo, eh may mga doctor din naman na nagyoyosi?

bakit "indianero" ang tawag sa mga taong hindi sumisipot sa usapan? wala namang kinalaman ang mga indian sa hindi nila pagsipot!

bakit may mga tao na laging umu-oo at nangangako na pupunta sa isang schedule na pagkikita pero the last minute hindi naman pala talaga aatend?...at magbibigay ng out of this world na dahilan! bakit hindi na lang agad sabihin na hindi pupunta?

do you know who you are?

when somebody asks you who are you?
you'll say your name, then your age, your profession/job
you'll say your school & where you hail from
you'll say who your father is, your mother is, your siblings
then you'll say who your friend is, the most popular or high profile should be the first
then you'll say what your achievement is & what's your SSS#, your PRC#, your GSIS#, etc.

is that enough to know yourself?

but what if your given name is differ from that of your name today?
what if you have different parents now?
what if you have different friends?
what if you don't have achievements & don't have sss#, prc#, gsis#, etc.?

does it mean that you don't have an identity?
does it mean that you are nothing?
does it mean that you also changed?
is your identity depends on your achievements or your government issued cards?
or the persons known to us?

most of us assumes that they know themselves well.
but that truth is nobody knows who we really are.
likewise to strangers, your parents, friends and the persons beside you.
our traits, our characters, our capacities may change every time.

we can never know and never tell who we really are.

if you know yourself...
do you know how to react on a strange situation?
if you know yourself...
can you satisfy your happiness?
if you know yourself...
do you know where you heading?
if you know yourself...
do you know how to overcome your boredom
if you know yourself...
do you know what you really want?

we don't know who we are is the same thing as we don't know what we really want.

we think we know ourselves and aim for something we want
but when we have our wants we then again not satisfy with these
we think we know ourselves and go to some places we want
but when we get there, why is it that you ask: this is not what i'm looking
we think we know ourselves and you strive to fulfill your ambition
but when you become a successful one, there's another ambition to fulfill

the only thing certain is: we only know what we really don't want

you don't want to become poor that's why you're working
but it does not mean you'll become rich
you don't want to be lonely that's why you're with your friends
but it does not mean you are indeed happy
you don't want boredom that's why you're watching movies
but it does not mean that you ease your boredom completely
you don't want noise that's why you're alone in your room
but it does not mean you enjoy the silence forever
you don't want to disappoint your loved ones
but no matter what you do it somehow disappoints them.

reality bites.

now, i ask you: do you really know who you are?

Thursday, December 3, 2009

life is happy :-) life is sad :-(

life is simple...
happy is what you feel when your childhood crush smile back at you
>>>he treated you well & wishes that time freezes when he's with you
but sad is what you feel when you greeted someone but nobody bothers &
>>>it seems that they doesn't see you.

life is heeding...
happy is what you feel when someone gives you importance & presents
>>>a moment that lingered & remembered all the time all your life
but sad is what you feel when nobody cares for your presence
>>>even your trusted friend no longer be found, no longer in sight

life is challenging...
happy is what you feel when you pass on every trials & every test
>>>you feel relief unknowingly there's more to be done
but life is sad when you fail & defeated, 'though you give your best,
your blood, your tears, these aren't enough to achieve the needs

life is unfair...
happy is what you feel when you have the luxury to dine in a restaurant
>>>you can order & eat whatever on your mind
but life is sad when you see someone asking for an alms
>>>to feed his kids & family who's faraway behind

life is survival...
happy is what you feel when you & your family feels well & healthy
>>>you can smile all day without nothing to worry
but life is sad when your loved ones is in sick
>>>there was nothing you can do, 'though you see them in a state of weak

life is free...
happy is what you feel when you have the democracy
>>>a joyous feeling without nothing to worry
but it is sad when your freedom suppressed & you're behind bar
>>>it adds more grieving when you know you're not guilty of any crime

life is hope...
happy is what you feel when you see a crying newborn child
>>>as you also see the hopes lying in their eyes
but life is sad when someone you know may soon be gone & die
>>>all you feel is just sorrow & grief and all your smiles has cease to exist

life is playful...
happy is what you feel when you see kids playing in the streets
>>>riding a bike or running along with their dad
but it feels sad when you see a child begging despite of heat
>>>wandering with a baby, wondering what would be his destiny

Life is happy, life is sad
not all who smiles are happy and not all who are happy is smiling
not all who cries are sad and not all who are sad is crying
the happiness you feel today is can be commensurate by sorrow tomorrow

smile can be your best friend but likewise to your tears
a sun may shine on dawn but it will soon sets on afternoon
the love you feel today may become hatred tomorrow
whether you feel happy whether you feel sad it will you surely reach its limit
everything must come to an end

it is sad that someone's happiness become more expensive,
like a commodity, or a material thing that needed to buy
you sometimes wonder on your every single day,
you seldom asked what would be next, you always think of your family's future
life is short. cheer-up. i'm also asking the same question.

time is gold and so is life.
don't be a slave of your time, of your company, of your salary, of your money.
your family needs your time too. yes, life is sad but it is more sad if it's too late. neglecting leads to regretting and nobody can turn back the hands of time.
find time to spend this wisely. a child of today may become an adult tomorrow.
you can play with your kids today but you can not do it for tomorrow.

life is no contentment.
a good boxer aims to be the greatest boxer, a millionaire desperate to become a multimillionaire, an average beauty wishes to become a goddess of beauty.
try to be happy with what you have, you can never have & get it all, never. ever.

you can never make all the needy to be happy
but you can make your own family smile,
a glass of coke with your kids means a tons of happiness to them
a consistent simple dinner with your family unwittingly very special to them.

Life is deceiving. be aware.
the true essentials can not be bought, the true happiness lies in your heart.
maybe the happiness you are looking is just around us.
you can never be an angel but you can refrain to become an evil.