Monday, September 17, 2012

Ironies and Realities in Life

 •  Ang mga pinakaimportanteng bagay sa mundo ay hindi bagay.
 • Ang mga bagay na niluluhaan mo ngayon ay isa sa magiging dahilan ng pag-ngiti mo pagdating ng ilang panahon.
 • Kung kailan ka napapalapit sa isang bagay saka pa ito biglang maglalaho sa iyo.
 • Maliit man o malaki, halos lahat ay may itinatagong sekreto.
 • Hindi lahat ng mayaman ay mahal ang mga gamit at hindi lahat ng mahirap ay mumurahin ang kagamitan.
 • Kahit gaano ka pa kabait o kabuti may mga tao pa ring hahanapan ka ng pagkakataong magkamali.
 • Weird ang tingin sa iyo ng mga tao kung may iba kang pananaw sa buhay.
 • Kung sino ang binubully ngayon siya ang nagiging matagumpay sa pagdating ng ilang mga taon.
 • Kahit na anong galing at talino mo darating ang araw na mas may makahihigit sa iyo.
 • Mas tinatangkilik at minamahal natin ang mga banyagang pelikula o artist kaysa sa sarili nating gawang pelikula o talento.
 • Sa pagnanais natin na mamintini ang ating kagustuhan nasasakripisyo natin ang ating pangangailangan.
 • Mas alam at kabisado ng mga Ina ang buhay ng bidang karakter sa paboritong teleserye kaysa sa buhay ng mismong anak nila.
 • Minsan mas maasahan ang ibang taong hindi mo lubos na kilala kaysa sa mga taong itinuring mong kaibigan at inakalang kilala-kilala mo na.
 • Mas nakakagawa ng paraan ang mga tao na magkaroon ng panahon at oras sa isang pamilya o kaibigang namatay kaysa noong nabubuhay pa ito.
 • May kakaibang saya ang tao kung nakakagawa ng bawal.
 • Lahat tayo ay may pangamba tuwing sasakay ng eroplano.
 • Maraming tao ang kaibigan ka lang kung ikaw ay napapakinabangan.
 • May mga taong hindi naman imbalido pero mas masahol pa sa may kapansanan kung umasta.
 • Ang mga kabataan ay nagmamadaling maging matanda at ang mga may edad nagpupumilit maging bata.
 • Hindi natututo ang pangkaraniwang tao sa paulit-ulit na problema at kamalian.
 • Mas malaki ang porsyentong hindi ka mabayaran kung ikaw ay nagpautang.
 • Totoong mas nakakatakot ang buhay kaysa sa patay.
 • Labis-labis ang kalungkutan nang nadarama ng isang tao kung walang pera.
 • Mas mayabang pa ang taong hindi mayaman kaysa sa tunay na mayaman.
 • Mas madali pala ang buhay noong estudyante ka pa kaysa ngayong nagtatrabaho ka na.
 • May pagkakataon sa buhay natin kung ano ang sinabi mo iyon ang nagkakatotoo.
 • Misteryosong hindi natin makita ang ilang bagay na ating hinahanap pero lumilitaw din ito sa panahong hindi mo inaasahan.
 • Mas mapamintas ang mga taong hindi gaanong kagandahan kaysa sa mga tunay na magaganda.
 • Pangkaraniwan na sa tao ang mapanghusga base sa kanyang nakikita; sa damit, sa posesyon at sa itsura.
 • Ang mga kayumanggi may pagnanais na pumuti at ang mapuputi may pagnanais na maging kayumanggi.
 • Minsan mistulang walang pinag-aralan kung umakto ang may matataas na pinag-aralan kaysa sa mga taong mas may mababang pinag-aralan.
 • Mas madali makakuha ng impormasyon ngayon pero mas marami ang higit na matalino noon kumpara ngayon.
 • Ang tao kahit baon na sa pagkakautang utang pa rin ng utang.
 • Mas pinahahalaghan lang natin ang oras pag paubos na ito.
 • Minsan mas pinagkakatiwalaan mo ang ibang tao kaysa sarili mong kamag-anak.
 • Ang mga artista na may tunay na talento ay nagko-commute lang papunta at pauwi samantalang ang mga artistang halos pa-cute lang ang alam komportableng nakakotse saan man patungo.
 • Mas simple ang buhay noong Nokia 5110 pa lang ang usong celphone.
 • Mas maraming pinagkakakitaan, oportunidad at proyekto ang mga taong marami nang pera kaysa sa mga taong higit na nangangailangan nito.
 • Kahit anong pilit natin na huwag tayong mag-discriminate sa tao minsan hindi pa rin natin ito maiwasan.
 • Kahit gaano kalaki ang sweldo mo madalas kulang pa rin ito sa iyo.
 • Kahit anong ganda ng sinulat mo mas mapapansin pa rin ang isang ordinaryong sulatin lang kung marami itong kaibigan.
 • Balat-kayo lang ang "Proud to be Filipino".
 • Marami sa mga pulis, pulitiko at abogado ang unti-unting nilalamon ng maling sistema.
 • Minsan hindi lang talento, abilidad, talino at pagkaguwapo/pagkamaganda ang kailangan mo upang umasenso sa buhay, kailangan din ng oportunidad at pagkakataon.
 • Habang tumatagal lalong bumababa ang kalidad ng musika at pelikulang pilipino.
 • Mas madali ang magpatawad kaysa makalimot.
 • Mas madaling humanap ng pera kaysa makahanap ng katapatan.
 • Mas mabilis ang karma kaysa pagyaman.
 • Nagbibigay ng kakaibang self-confidence ang pagkakaroon ng pera.
 • Matutuklasan mong hindi sasapat ang pera para makubos ang iyong kaligayahan.
 • Madalas kahit alam nating mali ginagawa pa rin natin.
 • Lahat ay gustong makarating ng langit pero hindi naman natin makuhang magpakabait.
 • Lahat ay naniniwalang may Diyos pero hindi lahat ay nagtitiwala.
 • Kahit na anong gawin lahat ng bagay ay mayroong hangganan. - Ely Buendia

No comments:

Post a Comment