Friday, March 1, 2013

(Hindi) Lahat ng bagay may dahilan
Ang akdang ito ay ginawa hindi upang pasinungalingan ang isang verse sa bible na may kinalaman at kaugnayan sa katagang: Ang Lahat ng Bagay ay may Dahilan.

ROMANS 8:28 
Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin
* * *
Lahat ng bagay ay may dahilan - ito ang palagiang eksplanasyon at paliwanag na ibinibigay sa atin sa kahit na anong bagay na nangyayari sa ating buhay at kapaligiran.

Minsan kahit walang dahilan hinahanapan pa rin natin ito ng kadahilanan para lang mapunan ang maliit na espasyo sa ating isipan na ang lahat nga ay may dahilan.
Ngunit minsan din hindi naman natin talaga kailangan ng kongkretong dahilan para gawin ang ibang mga bagay o ang mga bagay na ginawa ng ibang tao sa atin o 'yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Halimbawa ng pag-ibig, dahil ang puso'y hindi tumatanggap ng katwiran at hindi kailangan ng anumang dahilan, magmamahal at magmamahal ka mayroon o wala ka mang dahilan. 'Pag tapat ang pag-ibig na nararamdaman hindi natin hahanapin kung ano ang taglay ng taong ating iniibig, hindi mahalaga sa kung anong meron siya o hindi sa kung anong dahilan na maiisip mo dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal sa kahit na anong dahilang pwede mong maimbento. 'Di ba 'pag masaya ka sa kahit anong ginagawa mo hindi mo kailangan ng ano pang dahilan?

Mahirap matali sa isang konseptong kailangan mong kumilos para sa isang layunin na kapag ikaw ay nabigo ay bibigyan mo ito ng dahilan o katwiran, kahit baluktot na katwiran. Hindi porke hindi tayo nagtagumpay sa isang bagay ay maari ng pangatwiranan ito ng "may dahilan kaya hindi ito nangyari" ngunit ang totoo madalas hindi lang natin ginawa o nagawa ang lahat ng paraan para tayo magtagumpay, sinadya man o hindi maraming mga bagay ang negatibo ang naging kinalabasan/resulta dahil hindi tayo nag-ingat, nagprepara o naghanda. Life is what you make it, ika nga.

Halimbawa...
Babagsak ka sa isang pagsusulit kung hindi ka nagreview o tinamad ka mag-aral.
Mali-late ka sa appointment kung hindi ka aalis ng mas maaga.
Magiging malala ang sakit mo kung hindi ka magpapadoktor o iinom ng medisina.
Kung hindi mo prinovoke hindi ka mapapaaway.
Wala kang matinong trabaho kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral.
Kung hindi ka nag-counterflow hindi ka makaka-aksidente.
Hindi ka mabubuntis kung hindi ka nagpatira.
Hindi ka mananalo sa isang kompetisyon kung hindi ka sasali.
Palagi kang mapapahamak kung hindi ka nag-iingat.
Kung wala kang kalaguyo hindi sana magulo ang buhay mo.
At marami pang ibang senaryo.

Bagamat may mga pangyayari na hindi umayon sa dapat na nangyari o sa inaasahan mong mangyari, mayroon ding nagtagumpay o napaiba ang kinalabasan kahit naging pabaya o naging kaunti lang ang pagsisikap datapwat hindi natin dapat ito pakaasahan dahil ang nangyari sa iba ay maaring hindi mangyari sa iyo. Simple lang, ang tsamba nila ay maaring hindi mo maging tsamba. At dapat lang na huwag tayong umasa sa tsamba at swerte.

Naniniwala ako na lahat tayo ay nabuhay para sa isang makabuluhang misyon at para sa malalim at mabuting dahilan. HINDI ko ito inaalis sa isipan ninuman pero naniniwala ako na malaking porsyento nang pangyayari sa ating buhay ay random; na lahat ng desisyon mo ngayon ay makakaapekto sa iyong buhay bukas, na kung ano ka ngayon dahil sa ginawa mo kahapon, na kung saan ka napunta ngayon dahil 'yun ang napili mong landasin at tahakin, na kung anumang malubhang sakit (na pwede sanang napigilan) ang tinaglay mo ay dahil sa pagwawalang-bahala, kapabayaan o pag-abuso sa iyong sarili.

Hindi eepekto ang dasal kung hindi mo sasamahan ng tiyaga, pagsisikap at pagpupursigi. Ang lahat ng kabutihan at pagsisikap mo sa buhay ay susuklian ng kabutihan at kasaganahan. Bakit ka ba naman bibiyayaan kung tatamad ka? Bakit ka naman pagpapalain kung walanghiya ka? Hindi mo man maintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon pagdating ng araw mauunawaan mo ito, hindi man natin masaksihan ang karma ng mga kriminal tiyak sa kabilang buhay ay mararanasan nila ito. Kung ano ang itinanim ito rin ang aanihin - Universal Law ito na dapat tandaan. Bad deeds resulting to bad karma, good deeds resulting to good karma.

Ang kapabayaan ng tao sa sarili at sa kapwa ay madalas na nagreresulta sa kapahamakan, walang sinuman ang may karapatan na pangatwiranan ang nagawang kapabayaan. Minsan kaya may karamdaman o abnormalidad ang isang sanggol dahil sa naging kapabayaan ng isang ina nang ipinagbubuntis niya pa lamang ito hindi dahil sa "may dahilan". Ano bang dahilan o katwiran sa pagkakaroon ng ama ng tahanan na iresponsable at hindi man lang magsikap na maghanap ng trabaho?

Lahat ng tao ay may malayang mag-isip at isagawa kung ano ang nasa isip. Freewill. Sayang ang freewill nating ito kung iaasa mo lang sa tadhana ang mangyayari sa iyong buhay, sayang ang laya nating mag-isip kung lahat ng bagay ay hahanapan mo ng kadahilanan, sayang ang talento kung hindi pakikinabangan dahil natatakot sa kung anong dahilan.
Kung may masamang nangyari sa ating kaanak o sinalbahe ng mga walang kaluluwang mga nilalang; HINDI natin ito kagustuhan at lalong HINDI ito kagustuhan ng Diyos...ano ang dahilan para dito? Makokontento ka ba kung sabihin ng kriminal na "nangyari ang bagay na 'yun dahil sa isang malalim na dahilan"? Tangina. Palayain na lang natin lahat ng kriminal kung tatanggapin natin ang ganyang pangangatwiran.

HINDI LAHAT nang nangyayari sa ating buhay at kapaligiran ay KAGUSTUHAN ng DIYOS kaya nga lahat tayo ay huhusgahan pagdating ng Araw ng Paghuhukom, hahatulan ayon sa dami at bigat ng nagawang kasalanan at sa ating mga nagawang kamalian. Maaring may leksyon at aral sa ating mga nakaraan pero hindi dahilan ito para hindi magbayad ng kasalanan ang sinumang lumapastangan sa ating kinabukasan. Hindi katanggap-tanggap na isipin na maraming tao ang nagpapakulong sa konseptong 'Lahat ng bagay ay may dahilan' kahit alam natin na kasalanan, kagaguhan, kapabayaan at kamalian na ng ibang tao ang naging sanhi ng isang trahedya o sakuna.

Maliban na lang sa DIVINE PROVIDENCE na tinatawag. Kahit kagustuhan na ng Diyos madalas sinusuway pa natin, madalas kahit may mga babala na 'wag nating gawin ang isang bagay ginagawa pa rin natin, minsan kahit alam nating mali at kasalanan wala pa rin tayong pakialam. Dahil ang tao ay tao; nagkakamali at makasalanan. Pero 'wag nating abusuhin ang katwiran at gawing dahilan ang pagiging TAO natin para sa hindi matapos-tapos na kasalanan.
Muli, nasaan ang DAHILAN nito?

1 comment: