Thursday, January 5, 2012

Kilala mo ba ang iyong sarili?

"I am the wisest man in the world because i know one thing. That i know nothing."
- Socrates

‘"The wisest man I ever knew taught me something I never forgot. And although I never forgot it, I never quite memorized it either. So what I’m left with is the memory of having learned something very wise that I can’t quite remember.’"
- George Carlin

PAUNAWA: KATULAD NG TINURAN NG GREAT PHILOSOPHER NA SI SOCRATES AT NG KOMEDYANTENG SI GEORGE CARLIN PATUNGKOL SA "WISEST MAN" ANG SUSUNOD NA IYONG MABABASA AY MAY KAGULUHAN.

Sino ka? Who are you? Who u? Magmula ating pagkabata, sa eskwelahan, sa kalsada hanggang ngayon at sa mga ligaw na text messages ay madalas itong itinatanong sa atin. Ano ba ang dagli nating isinasagot dito? Natural na agad nating isasagot ay ang mga ito:

 • ang ating pangalan
 • ang ating edad
 • ang ating address
 • ang ating trabaho o katungkulan (kung mayroon)

Sasabihin din natin ang araw ng ating kapanganakan, ang ating nasyonalidad, ang ating relihiyon, kung sino ang ating mga magulang at mga kapatid, may pagkakataon na babanggitin mo rin kung sino ang iyong mga kaibigan at ibibida ang ilang mga kakilala; kung sino ang mas popular o angat sa buhay o may mataas na katungkulan 'yun ang ating uunahin. May mga taong magbabanggit nang kanyang grupo o asosayong kanyang kinaaniban, eskwelahang pinasukan o pinapasukan. Sa mga propesyonal, hindi maaaring hindi sabihin ang mga nakamit at napagtagumpayan niya sa buhay, may magbabanggit na siya'y empleyado ng isang kompanya, kawani ng gobyerno, miyembro ng mga ahensiyang SSS, GSIS o may pinanghahawakang PRC ID.

Ngunit sapat na ba ito para maipakilala mo ng lubos ang iyong sarili?
Paano kung ang pangalang naibigay sa'yo ay iba sa pangalan mo ngayon?
Paano kung ang magulang mo ngayon ay iba sa kinagisnan mong mga magulang?
Paano kung iba ang mga kaibigan mo ngayon?
Paano kung hindi ka matagumpay sa iyong buhay at wala kang mga diploma, at mga ID na inisyu ng gobyerno?
Ibig bang sabihin nito na wala kang personalidad?
Ibig bang sabihin nito na wala kang pagkakakilanlan?
O ibig bang sabihin nito na nag-iba rin ang iyong pagkatao?

Ang atin bang pagkakakilanlan ay nakadepende sa ating napagtagumpayan o mga ID card na inisyu ng iyong kompanya o ng gobyerno? Nakadepende din ba ito sa mga taong kilala natin?
Marami sa atin ang nag-aakalang lubos na kilala na nila ang kanilang mga sarili pero ang katotohanan...walang sino man ang nakakakilala sa buo niyang pagkatao; gaya ng hindi natin pagkakakilala sa estranghero ay ganoon din sa ating mga magulang, kaibigan, kakilala at ang taong pinakamalapit sa'yo.
Ang ating gawi, asal, ugali at kapasidad ay maaaring magbago ano mang oras, ano mang okasyon nang hindi natin namamalayan.

Walang sino man ang makapagsasabi at makapaglalahad kung sino nga siyang talaga.
Kung kilala mo ang iyong sarili...
Alam mo ba kung ano ang tamang solusyon sa isang komplikadong sitwasyon?
Alam mo ba kung paano mapapanatili ang iyong kagalakan?
Alam mo na ba kung saan ka patutungo?
Alam mo ba kung paano maibsan ang pagkabagot at kalungkutan?
Alam mo ba talaga kung ano ang iyong tunay na kagustuhan?

Ang hindi natin pagkakakilala sa ating sarili ay gaya ng mga bagay na ating ninanais at nagugustuhan.
Akala natin na kilala natin ang ating sarili at pinagsusumikapan nating makuha ang ating kagustuhan pero sa sandaling nasa ating kamay na ito muli... magiging iba na ang ating kagustuhan.
Akala natin na kilala natin ang ating sarili at paplanuhin nating makapasyal at makapunta sa lugar na ating naibigan pero kung narating at napuntahan mo na ang lugar na ito iyo namang sasabihin"hindi pa ito ang aking hinahanap" o may ibang lugar ka pang nais na puntahan.
Akala natin na kilala natin ang ating sarili at tayo'y magsusumikap sa buhay at matiyagang aabutin ang pangarap at ambisyon at sa sandaling marating mo na ang naunang pangarap, may uusbong na bagong pangarap.

Datapwat isa lamang ang sigurado: alam natin kung ano ang mga bagay na ayaw natin.

Ayaw nating maging dukha kaya't tayo'y nagsisikap sa trabaho.
Ngunit hindi katumbas nito na tayo'y kagyat na yayaman.
Ayaw nating maging malungkot kaya't tayo'y may mga kaibigan.
Ngunit 'di ibig sabihin nito na magiging lubos ang iyong kagalakan.
Ayaw nating mabagot sa buhay kaya't ikaw'y naglilibang; nanonood ng isang pelikula, nakikinig ng musika.
Ngunit 'di ibig sabihin nito na tuluyang napawi at naglaho ang taglay na kabagotan.
Ayaw natin ng maingay kaya't minsan mas ninanais mong mag-isa.
Ngunit 'di ibig sabihin nito na kaya kang libangin ng katahimikan habangbuhay.
Ayaw nating madismaya, mabigo, at masaktan ang ating mga mahal sa buhay.
Pero kahit na anong pagpipilit ang ating gawin minsan sa kanilang buhay sila'y madidismaya, mabibigo at masasaktan at minsan isa pa tayo sa mga naging dahilan.
Masakit na katotohanan.

Sa totoo, hindi naman mahalaga kung ano ang naibigay sa'yong pangalan, hindi mahalaga ang mga letrang nakadugtong sa'yong mga pangalan, walang halaga kung saan ka man nakatira, walang halaga kung anuman ang iyong relihiyon, hindi importante ang iyong propesyon at katungkulan, hindi importante kung sino ang iyong kaanak o kaibigan, walang silbi kung Pilipino ka man o hindi, walang silbi kung matalino ka pero hindi mo ginamit sa matalinong paraan. Lahat ng iyan ay magiging bahagi lang ng kasaysayan at ang kasaysayan ay nakatakdang kalimutan sa paglipas ng taon at panahon.

Ngunit lahat ng ito'y maaring maging instrumento upang makilala ka ng mga tao hindi dahil sa taglay mong ngalan kundi dahil sa iyong pakikipagkapwa at mga mabuting bagay na iyong ginawa at hindi rin naman mahalaga kung makilala ka man o hindi sa mga ginawa mong ito ang mahalaga ay ang naidulot mong kagalakan sa mga taong nangangailangan at naghahanap nito. Kagalakang magmamarka at titimo sa bawat puso ng taong iyong nahaplusan.

Dahil hindi mahalaga kung sino ka ang mahalaga ay kung naging ano ka.
Hindi mahalaga kung gaano kadalas kang naging masaya ang mahalaga ay ang dalas ng ligayang iyong naihatid.
Hindi mahalaga kung saan ka nakatira ang mahalaga ay kung walang poot na nakatahan sa 'yong puso.
Hindi mahalaga kung ano ang iyong pangalan ang mahalaga ay binigyan mo ng dangal ang iyong sarili at pangalan.
Hindi mahalaga kung ano ang iyong trabaho ang mahalaga ay kung ginamit mo ito sa mabuti at hindi inabuso.
Hindi mahalaga kung ano ang relihiyon mo ang mahalaga ay kung paano mo nirespeto ang kapwa mo tao.
Hindi mo naman kailangang tuklasin at kilalaning maigi ang iyong sarili sapat nang nabuhay ka ng may payapang kaisipan at kalooban at kung may pagkakamali man bahagi ito ng ating buhay matutong aminin ito at humingi ng kapatawaran. Walang nagsabing ang tao ay perpekto pero 'wag sanang gamitin itong hustisya at abusuhin para sa muling pagkakasala. HINDI MO KAILANGANG MAGPAKADALUBHASA SA PAG-AARAL O MAGING MATALINO PARA MALAMAN AT MAUNAWAAN ITO.

Sa aking palagay, ang pinakamatalinong nilalang sa mundo ay ang taong may pag-amin na hindi niya lubos na kilala ang kanyang sariling pagkatao.

Ikaw, kilala mo ba ang iyong sarili?!?

3 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. Nawa'y ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo.
  Ikaw ba ay isang negosyante o babae? Sigurado ka sa anumang
  Financial diin o kailangan mo ng mga pondo upang simulan up.
  Ang iyong sariling negosyo?
  A) Mga personal na pautang pagpapalaki ng negosyo.
  B) mga negosyo at pag-aaral ng start-up.
  C) Debt Consolidation
  Pangalan: ..........................................
  Bansa: .........................................
  Lokasyon: ..........................................
  Katayuan: .......................................
  Kasarian: ................................................ ...
  Edad ................................................. ....
  Halaga ng Pautang kailangan: .........................
  Duration utang: ...................................
  Personal cell na numero ng telepono: .......................
  Buwanang Kita .....................................
  Salamat sa iyo at Diyos pagpalain.
  Email: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Kailangan mo ba ng kagyat na pautang upang bayaran ang iyong utang o kailangan mo ng isang loan upang mapabuti ang iyong negosyo? Kailangan mo ng isang pagpapatatag loan o mortgage? Nakarating na tinanggihan ng mga bangko at iba pang institusyon sa pananalapi? Hanapin walang higit pa dahil kami ay dito upang gawin ang lahat ng iyong mga pinansiyal na mga problema sa isang bagay ng nakaraan !! bigyan kami ng mga pautang sa mga kumpanya, at mga indibidwal sa isang mababang at abot-kayang interes rate ng 2%. Maaari mong i-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa pamamagitan ng: (georgelucy007@gmail.com)

  APPLICATION NG DATA

  1) Pangalan ...........................
  2) Bansa .......................
  3) Address ......................
  4) Kasarian ........................
  5) Estado sibil .............
  6) Hanapbuhay ................
  7) Numero ng Telepono ...........
  8) posisyon sa lugar ng trabaho .....
  9) buwanang kita ....................
  10) Loan halaga .........
  11) ang tagal ng loan .....
  12) Layunin ng loan ..................
  13) Petsa ng Kapanganakan ........................

  Salamat.

  ReplyDelete