Friday, May 11, 2012

Dilang Sinungaling Diwang Sinungaling"Sabi mo masarap kang magmahal pero may kaunting pagkakamali lang ang iyong 'mahal' sinisigawan at inaaway mo na.
Sabi mo matatag ang iyong pagmamahal pero malingat lang sa tabi mo ang iyong 'mahal' nagkakandarapa ka na sa iba.
Sabi mo mapang-unawa ka kung magmahal pero hindi ka nakikinig sa lahat ng paliwanag at pakiusap ng sinasabihan mong 'mahal'.
Sabi mo tapat ka kung magmahal pero kakaiba ang iyong kasiyahan kung iba ang iyong kausap at kasama."

Dila mo'y sinungaling pati diwa mo'y sinungaling; salungat ang lumalabas sa iyong bibig sa nais mong ipahiwatig. Tao ka nga bumibitaw ng salita na 'di kayang pangatawanan, dalubhasang kinukubli ang ampaw at mababaw na kaisipan. Tulad mo rin ako, tulad ka rin nila may dilang matabil, may diwang suwail.

Sabi mo gusto mo ng araw pero nang umaraw mukha mo'y umismid at bigla kang sumilong.
Sabi mo gusto mo ng ulan pero nang umulan kumaripas ka ng takbo at dagliang nagpayong.
Sabi mo gusto mo ng malamig pero nang may klimang malamig 'tangna ang lamig!' ang 'yong bukambibig.
Sabi mo gusto mo ng panahong tag-init pero nang dumating ang tag-init sinusumpa mo pati langit.
Sabi mo gusto mo ng paligid na malinis pero balat lang ng kendi mo sa kalsada mo hinahagis.
Sabi mo adbokasiya mo ang pagtatanggol sa inaabusong mga hayop pero paborito mong ulam: inabusong litsong baboy at manok.
Sabi mo gusto mo ng malusog na pangangatawan pero palagi kang nagyoyosi at laman ng inuman.
Sabi mo ang nais mong makapangasawa ay donselya pero lahat ng nobya mo ay iyong kinakama.
Sabi mo ayaw mo ng tsismis pero buhay ng ibang tao ang gustong-gusto mong uriratin.
Sabi mo gusto mo sa langit pero kasamaan at kasalanan ang iyong hinahasik.
Sabi mo gusto mo ng matinong pamumuhay pero hindi mo naman sinasaayos ang mismong iyong buhay.
Sabi mo gusto mong makapagtapos ng pag-aaral pero nang makapagtapos ka na para ka pa ring walang pinag-aralan.
Sabi mo isa kang tapat na kaibigan pero nang mawalan ng pera ang isa mong kaibigan lagi mo nang iniiwasan.
Sabi mo ayaw mo nang magbisyo pero nakatikim ka lang ng kaunting ginhawa sa iyong kalusugan balik ka na naman sa dating gawi mo.
Sabi mo gusto mong umasenso pero hindi ka naman naghahanap ng trabaho.
Sabi mo proud kang Pilipino pero unti-unti mong binabago ang kulay mo.
Sabi mo ayaw mo sa Pilipinas at sa mga Pilipino pero hanggang ngayon dito ka pa rin namumuhay at nagtatrabaho.
Sabi mo gusto mong maglingkod at tumulong pero nang nasa puwesto ka na ang iyo lang inaatupag ay pangungulimbat at pangongotong.

Sabi mo mahal mo ako at 'di kailanman iiwan at dahil doon bigla akong pinawisan at kinabahan.

Sabi niyo uunlad kami sa tuwid na daan pero daan-daang araw na ang lumipas lugmok pa rin kami sa putikan.
Sabi ko hindi ako maniniwala sa bulaklak ng dila pero hindi ko rin nagawa; sabi ko hindi ako aasa sa mapanuksong mga diwa pero wala pa ring napala.
Sabi ko na nga ba.

No comments:

Post a Comment