Friday, February 3, 2012

Balat-kayo


Ang mundo'y mapagkunwari.
Minsan kailangan mo ring magkunwari upang hindi makasakit ng ibang damdamin. Ngunit kung ang nais ng iyong pagkukunwari'y upang apakan ang iba o ipamukha sa kanila ang 'yong mga posesyon, materyal man o hindi; wala ka na ring ipinagkaiba sa kung sino mang iyong kinamumuhian.

Ang mundo'y isang palaisipan.
Minsan alam mo ang isang kasagutan pero kadalasan naman ay hindi. Pero kung pupunan mo ng sagot ang isang katanungan para magyabang at ipangalandakan ang hiniram mong talino o sasagutin mo ang isang palaisipan upang maibsan ang isang naguguluhan kahit alam mong ito'y mali; wala ka na ring ipinagkaiba sa isang bulaang nagpropesiya nang katapusan ng mundo.

Ang mundo'y nangangailangan ng bayani.
Minsan kang makatutugon sa pangangailangan ng iilan pero madalas hindi mo rin sila matingnan sa kalunos-lunos nilang kalagayan. Ngunit kung nais mong mag-abot ng ayuda dahil gusto mong magbida o ikaw'y magbabahagi para ikaw'y maging tanyag; wala ka na ring ipinagkaiba sa umaambisyong pulitiko.

Ang mundo'y sinungaling.
Minsan kang magiging tapat at pipiliting maging maging masunurin ngunit kalauna'y magsisinungaling ka pa rin para sa hangaring mabuti. Ngunit kung ikaw'y magsisinungaling para pagtakpan ang krimen o mas malalang kasamaan; wala ka na ring ipinagkaiba sa isang halimaw na pusakal.

Walang pumipilit na ikaw ay 'wag magkunwari.
Walang kayang humadlang kung gusto mong magtalino-talinohan.
Walang pakialam ang marami kung ang pagtulong mo'y may kapalit.
Walang pipigil sa iyong mga kasinungalingan.
Pakinggan mo man o hindi ang mga nais na gustong magmulat at magpaliwanag ikaw pa rin sa bandang huli ang siyang masusunod. Kung ikaw man ay mahusay magbalat-kayo marami din ang bihasa dito. Hindi lang ikaw, sila rin.

Sila na...
Mas maaarte pa kaysa sa tunay na maganda.
Mas magaling pa 'di umano kaysa sa tunay na magaling.
Mas paingles-ingles pa kaysa sa tunay na mahusay sa ingles.
Mas nais magpapakilalang otoridad kaysa sa tunay na may katungkulan.
Mas nagbibigay ng payo gayong sila ang higit na nangangailangan nito.
Mas mayabang pa kaysa sa tunay na mayaman.
Mas maingay at maangas pa kaysa tunay na matalino.
Mas mapamintas pa kaysa sa ibang may karapatan.
Mas mapang-api pa kaysa sa maunawaing amo.
Mas mapang-alipusta pa kaysa sa mga tunay na milyonaryo.
Mas magastos pa kaysa sa tunay na may kakayahang gumastos.
Mas matatapang pa kaysa sa tunay na matapang.
Mas maporma at may mahal na gamit pa kaysa sa kanilang inuutangan.
Mas nagmamayabang ang mga kasangkapan kahit puro inutang.

Bakit ba mas simple at payak ang buhay ng may kaya sa buhay kaysa sa mga nagpupumilit na hikahos?

Napaisip ka ba? Isa ka ba sa kanila?

Ang mundo'y mapagbalat-kayo.
Ang panglabas na iyong nakikita ay iba sa tunay nitong anyo. 'Wag magpalinlang sa kumikinang na ginto marami rito ang imitasyon; 'wag magpadala sa matatamis na salita marami rito ang maghahatid sa'yo ng pait; 'wag magpadala sa uso ito ang maglulugmok sa'yo patungo sa bangin.
Ang mundo'y minsang mapagbiro. Mahirap unawain, mahirap intindihin. Magtatanong minsan sa mga walang tiyak na kasagutan ngunit sasagutin naman ang mga hindi mo tinatanong, may dadating nang walang pasintabi at may lilisan ng 'di magpapaalam. 'Wag mo nang isipin, 'wag mo nang pagtangkaing itanong kung bakit.

Kung bakit...
Minsan mas tinatangkilik ang mga istoryang walang kwenta kaysa sa may matitinong kwento.
Minsan mas may magandang pananaw pa ang salat sa paningin kaysa sa mga hindi bulag.
Minsan mas kapaki-pakinabang pa ang may kapansanan kaysa sa mga tamad na malalaki ang pangangatawan.
Minsan mas hinahangaan ang mayayabang kaysa mapagkumbaba.
Minsan mas pinagkakatiwalaan natin ang mababa kaysa sa matataas.
Minsan mas minamahal ang nagkukunwaring kawawa kaysa sa totoong kaawa-awa.
Minsan mas gusto mong tumulong sa iba kaysa sa mismong kamag-anak.
Minsan mas kahanga-hanga ang walang talento kaysa mayroon nito.
Minsan mas mapanganib ang isang alagad ng batas kaysa sa inakala mong kriminal.
Minsan mas pinapahamak at inilalapit ka ng kaibigan sa panganib kaysa ilayo ka dito.
Minsan nahahalal ang popularidad lang ang puhunan kaysa sa higit na may kakayahang mamuno.
Minsan nagtatagumpay ang masasama laban sa kabutihan.
Minsan mas pinaniniwalaan ang kasinungalingan kaysa katotohanan.

Dahil ang mundo'y mapagbalat-kayo. Siguro ikaw rin.

No comments:

Post a Comment