Thursday, March 17, 2011

If you could do it all over again...


Madalas mo tinatanong sa'kin na, "if you could do it all over again, muli mo ba akong pakakasalan?"
Kahit dagli ko itong masasagot ng hindi pag-iisipan, kahit alam nating dalawa na kaya kong ipagsigawan sa lahat ang kasagutan ko dito, kahit alam kong nasagot ko na ito dati pa...pinili kong manahimik at magsawalang-kibo hindi sa wala akong maisagot o hindi ko alam ang aking isasagot.
Napansin kong bigla kang tumahimik. Kunsabagay, sino ba naman ang makakaimik pa kung ang iyong inaasahan ay hindi mangyayari.

"If you could do it all over again..." kung tutuusin wala namang silbi ang salitang ito. Isa lang itong pangarap, isang kataga na ang kasunod ay isang tanong na walang pupuntahan na kayang sagutin ng isang pampalubag-loob.

Walang sino man ang kayang ibalik ang nakaraan. Kung nakagawa ka ng isang pagkakamali pagsisisi ang katapat nito taliwas ito kung tama ang iyong nagawa walang humpay na saya at ligaya ang iyong madarama at aanihin sa paglakad ng panahon.

Maraming beses ko nang pinagmasdan ang kahapon at maraming beses na rin akong nalungkot sa tuwing maaalala ko ang malungkot na naging alaala nito.
Maraming beses ko na ring binalikan ang hindi kagandahang naganap sa aking nakaraan at maraming beses na rin akong lumuha sapagkat may mga bagay pa ring makakapagpaluha sa atin kahit na iwaksi at tibayan mo pa ang iyong damdamin. Dapat na itong iwanan at kalimutan.

Lahat ay may madilim at malungkot na kahapon subalit lahat ay mayroon ring masasaya at maliligayang nakaraan. Mga kahapong hanggang ngayon ay pinahahalagahan pa rin natin, mga nakaraang bahagi ng ating ngayon. At mga ngayon na pipilitin at gagawin natin ang lahat para maging bahagi ng ating kinabukasan.
Sa mga kahapong ito, sa mga nagaganap ngayon na gusto kong maging bahagi ng aking bukas...wala nang iba pang kasagutan kundi Ikaw, ikaw na aking nakaraan, ikaw na aking ngayon at ikaw na aking bukas.

Hindi ko man sagutin ang ang karugtong na tanong nang "If you could do it all over again..." gusto kong sabihin na: Nais kong ulitin ang araw na tayo'y sumumpa na mahal natin ang isa't isa kahit ngayon, kahit mamaya kahit bukas. Hindi ako magsasawa na gawin ulit ito at muli kong banggitin sa harap ng napakaraming saksi na Mahal Kita...sa hirap, sa ginhawa, sa lahat ng oras hanggang sa buhay ko'y magwakas.
Alam kong marami akong pagkakamali at maaring hindi ako perpekto sa maraming bagay pero mas maraming bagay ang hindi perpekto kung wala ka sa tabi ko.

Mahal kita kung hindi pa sapat 'yan ay sabihin mo kung ano pa ang dapat kong gawin para mapatunayan ko ito sa'yo at sa lahat. Mabigo man ako sa ibang bagay ay hindi naman ako nabigo na ikaw ang minamahal ko.
Ikaw na aking ngiti sa likod ng aking mga luha,
Ikaw na aking kasiyahan sa likod ng aking kalungkutan,
Ikaw na aking pag-asa sa likod ng aking kabiguan.
Hindi ko maisasaayos ang lahat sa buhay ko kung wala ka at ang iyong pagmamahal.

Maligayang Kaarawan!
Hindi na natin bibilangin kung ikaw'y ilang taon na ang mahalaga ay ang mga taon na kasama at kapiling kita.
Hindi ko man maibigay sa'yo ngayon ang orasang pangarap mong Philip Stein kaya ko namang ibigay sa'yo ang buong oras ko kung kinakailangan.
Hindi man mamahalin ang mga bagay na naibibigay ko sa'yo kaya ko namang ialay sa'yo ang tunay kong pagmamahal.
Hindi man materyal na bagay ang regalo ko sa'yo ikaw naman ang pinakamateryal sa buhay ko.
Muli...D, I Love you & Happy Birthday!!!

No comments:

Post a Comment