Monday, September 12, 2011

Elemento

Hangin.
Ilipad mo ng iyong sidhi
Mga maninila at mapaniil
Iyong alimpuyo'y ganap na tumindi
Dagitin mga may sungay at may pangil

Datapwat laganap mga masamang uri
Na nagkukubli sa ngiting mapanglinlang
Sa ngayo'y nangingibabaw at naghahari
Iganti mo'y buhawing walang hamlang

Apoy.
Idarang mo ng iyong galit at poot
Mga pusakal, ganid at halimaw
Ningas mo'y 'wag sanang ipagdamot
Sumilab ka't umalab kawangis ng sa araw

Tangan mo man lahat ng uri ng kulay
'Di rin nagpagapi mga maiitim ang budhi
Wari ko'y lunas kitlin na 'yang buhay
Magliyab ka't sunugin hanggang sa abo na lang ang malabiTubig.
Tangayin mo ng iyong dausdos
Tampalasan sa sinukuban
Bumagyo ka't puspos na bumuhos
Sa bangis mo'y malunod labis na kabuktutan

Sa taglay mong kadalisayan
Na taliwas sa gawi ng lahat
Dagli mong anurin maruruming isipan
Hayaang matangay, maanod na siyang nararapat
Lupa.
Yumanig ka't maghasik ng lagim
Tabunan at utasin, mandarambong at kriminal
Lamunin ng kumonoy mga humahalay at sakim
Tuluyang ilibing mga diyablong umuusal ng dasal

Mabalasik man dagundong ng lindol
Na lilipol sa bawat lahi at lipi
'Wag malunos sa tangis at ungol ng mga ulol
Pagtila ng delubyo, uusbong mga mabuting binhi.

No comments:

Post a Comment